خوش آمدید

برترین نفرات از نظر مجموع امتیاز
رتبه
کاربر
حضور
امتیاز
1
hesnab
27
191
2
alireza.gtav
27
182
3
shahin.zed
27
166
4
mad.mahdie
27
166
5
mohammadhosien1997
27
165
6
kakaja7ad
27
165
7
hasanzoro
27
164
8
p3dr8m
27
164
9
hamed.momeni
27
163
10
javidbarcelona
26
159
برترین نفرات از نظر تعداد حضور
رتبه
کاربر
حضور
امتیاز
1
hesnab
27
191
2
alireza.gtav
27
182
3
shahin.zed
27
166
4
mad.mahdie
27
166
5
mohammadhosien1997
27
165
6
kakaja7ad
27
165
7
hasanzoro
27
164
8
p3dr8m
27
164
9
hamed.momeni
27
163
10
mahdishadi46
27
158
برترین نفرات از نظر میانگین امتیاز در هر بازی
رتبه
کاربر (با حداقل 10 حضور)
حضور
میانگین
1
hesnab
27
7.07
2
alireza.gtav
27
6.74
3
lale-messi
23
6.35
4
mahdista
25
6.24
5
shahin.zed
27
6.15
6
mad.mahdie
27
6.15
7
javidbarcelona
26
6.12
8
mohammadhosien1997
27
6.11
9
kakaja7ad
27
6.11
10
hasanzoro
27
6.07
برترین نفرات از نظر بیشترین امتیاز کسب شده در یک دور
رتبه
کاربر
دور
امتیاز
1
alireza.gtav
16
20
2
alireza.gtav
13
16
3
p3dr8m
16
16
4
saber.khodayi
16
15
5
mad.mahdie
16
15
6
beh.za.d
16
15
7
navids
16
15
8
majid.h
16
15
9
mahdishadi46
18
15
10
hamed.momeni
9
14
برندگان کلیه ادوار مسابقه
رتبه
کاربر
دور
امتیاز
1
mohammadhosien1997
1
10
2
yaser017
2
13
3
hesnab
3
11
4
hesnab
4
11
5
pourrrrrryaaa
5
10
6
pourrrrrryaaa
6
5
7
morigor
7
13
8
par.h.am
8
13
9
hamed.momeni
9
14
10
shahin.zed
10
14
11
ARSUM
11
13
12
mohammadhosien1997
12
12
13
alireza.gtav
13
16
14
ahmadmadahi
14
8
15
pourrrrrryaaa
15
10
16
alireza.gtav
16
20
17
mahdishadi46
18
15
18
Agent007
19
12
19
mahdishadi46
20
13
20
Arian111sh
21
10
21
kakaja7ad
22
10
22
aliabdoli
23
10
23
v.h.19
24
12
24
hasanzoro
25
10
25
bahador.abdi.13
26
10
26
morigor
27
12
27
hesnab
28
14
برترین نفرات از نظر تعداد برنده شدن در ادوار مسابقه
رتبه
کاربر
حضور
تعداد
1
pourrrrrryaaa
27
3
2
hesnab
27
3
3
mahdishadi46
27
2
4
mohammadhosien1997
27
2
5
alireza.gtav
27
2
6
morigor
27
2
7
aliabdoli
27
1
8
kakaja7ad
27
1
9
v.h.19
27
1
10
bahador.abdi.13
27
1
11
hasanzoro
27
1
12
Arian111sh
3
1
13
yaser017
27
1
14
shahin.zed
27
1
15
hamed.momeni
27
1
16
ARSUM
27
1
17
ahmadmadahi
27
1
18
par.h.am
27
1
19
Agent007
26
1
در صورتی که احساس می‌کنید اشتباهی در محاسبات رخ داده است، از طریق فرم تماس با ما به مدیران سایت اطلاع دهید!