خوش آمدید

برترین نفرات از نظر مجموع امتیاز
رتبه
کاربر
حضور
امتیاز
1
AmirHo$$ein
7
36
2
leoten
7
34
3
Mahdifarzaane
7
34
4
mehrdad49
7
33
5
Agent007
7
31
6
mahdishadi46
7
30
7
Heavenly.Girl
7
28
8
shbarca
7
28
9
lale-messi
6
27
10
amirhosseinyavari
7
26
برترین نفرات از نظر تعداد حضور
رتبه
کاربر
حضور
امتیاز
1
AmirHo$$ein
7
36
2
leoten
7
34
3
Mahdifarzaane
7
34
4
mehrdad49
7
33
5
Agent007
7
31
6
mahdishadi46
7
30
7
Heavenly.Girl
7
28
8
shbarca
7
28
9
amirhosseinyavari
7
26
10
call_of_catalan
7
25
برترین نفرات از نظر میانگین امتیاز در هر بازی
رتبه
کاربر (با حداقل 7 حضور)
حضور
میانگین
1
AmirHo$$ein
7
5.14
2
leoten
7
4.86
3
Mahdifarzaane
7
4.86
4
mehrdad49
7
4.71
5
Agent007
7
4.43
6
mahdishadi46
7
4.29
7
Heavenly.Girl
7
4
8
shbarca
7
4
9
amirhosseinyavari
7
3.71
10
call_of_catalan
7
3.57
برترین نفرات از نظر بیشترین امتیاز کسب شده در یک دور
رتبه
کاربر
دور
امتیاز
1
ALEXMASON
5
11
2
AmirMT1385
5
11
3
AmirHo$$ein
2
10
4
Heavenly.Girl
5
10
5
MojtabaMir
5
10
6
fcbali1988
5
10
7
Hesam23
5
9
8
coutinho7
5
9
9
mehrdad49
5
9
10
amiralizamani
5
9
برندگان کلیه ادوار مسابقه
رتبه
کاربر
دور
امتیاز
1
leoten
1
8
2
AmirHo$$ein
2
10
3
ALEXMASON
3
4
4
Pegileo10
4
2
5
ALEXMASON
5
11
6
Mahdifarzaane
6
4
7
$M.R.G$
7
9
برترین نفرات از نظر تعداد برنده شدن در ادوار مسابقه
رتبه
کاربر
حضور
تعداد
1
ALEXMASON
5
2
2
$M.R.G$
1
1
3
Mahdifarzaane
7
1
4
Pegileo10
3
1
5
leoten
7
1
6
AmirHo$$ein
7
1
در صورتی که احساس می‌کنید اشتباهی در محاسبات رخ داده است، از طریق فرم تماس با ما به مدیران سایت اطلاع دهید!