خوش آمدید

برترین نفرات از نظر مجموع امتیاز
رتبه
کاربر
حضور
امتیاز
1
shbarca
25
132
2
Agent007
25
131
3
call_of_catalan
25
123
4
mehrdad49
25
122
5
leoten
25
122
6
Mahdifarzaane
24
122
7
mahdishadi46
24
114
8
mahdiarian
23
112
9
lale-messi
24
111
10
Lucho.The.Great
22
107
برترین نفرات از نظر تعداد حضور
رتبه
کاربر
حضور
امتیاز
1
shbarca
25
132
2
Agent007
25
131
3
call_of_catalan
25
123
4
mehrdad49
25
122
5
leoten
25
122
6
Mahdifarzaane
24
122
7
mahdishadi46
24
114
8
lale-messi
24
111
9
ghghgh
24
105
10
mahdiarian
23
112
برترین نفرات از نظر میانگین امتیاز در هر بازی
رتبه
کاربر (با حداقل 10 حضور)
حضور
میانگین
1
rezarahimi
15
5.67
2
iman10
13
5.46
3
MMMWS
16
5.31
4
shbarca
25
5.28
5
Agent007
25
5.24
6
Mahdifarzaane
24
5.08
7
moeen99
13
4.92
8
call_of_catalan
25
4.92
9
amirkaf
10
4.9
10
leoten
25
4.88
برترین نفرات از نظر بیشترین امتیاز کسب شده در یک دور
رتبه
کاربر
دور
امتیاز
1
118118
14
17
2
shbarca
13
15
3
iman10
13
14
4
moeen99
13
13
5
Agent007
20
13
6
iman10
20
13
7
Alireza17
13
12
8
Emad47
14
12
9
rezarahimi
14
12
10
shbarca
14
12
برندگان کلیه ادوار مسابقه
رتبه
کاربر
دور
امتیاز
1
leoten
1
8
2
AmirHo$$ein
2
10
3
ALEXMASON
3
4
4
Pegileo10
4
2
5
ALEXMASON
5
11
6
Mahdifarzaane
6
4
7
$M.R.G$
7
9
8
ghghgh
8
4
9
$M.R.G$
9
10
10
Agent007
10
9
11
Heavenly.Girl
11
10
12
mahdiarian
12
10
13
shbarca
13
15
14
118118
14
17
15
ali2021
15
2
16
mahdishadi46
16
5
17
amirkaf
17
7
18
call_of_catalan
18
11
19
Lucho.The.Great
19
12
20
Agent007
20
13
21
Nashnas
21
4
22
Mahdifarzaane
23
9
23
leoten
24
10
24
mahdishadi46
25
10
25
leoten
27
10
برترین نفرات از نظر تعداد برنده شدن در ادوار مسابقه
رتبه
کاربر
حضور
تعداد
1
leoten
25
3
2
Agent007
25
2
3
mahdishadi46
24
2
4
Mahdifarzaane
24
2
5
$M.R.G$
3
2
6
ALEXMASON
6
2
7
amirkaf
10
1
8
Nashnas
22
1
9
Lucho.The.Great
22
1
10
call_of_catalan
25
1
11
ali2021
2
1
12
Heavenly.Girl
20
1
13
Pegileo10
3
1
14
AmirHo$$ein
15
1
15
ghghgh
24
1
16
mahdiarian
23
1
17
shbarca
25
1
18
118118
1
1
در صورتی که احساس می‌کنید اشتباهی در محاسبات رخ داده است، از طریق فرم تماس با ما به مدیران سایت اطلاع دهید!