خوش آمدید

برترین نفرات از نظر مجموع امتیاز
رتبه
کاربر
حضور
امتیاز
1
ARSUM
47
274
2
shbarca
48
273
3
mehrdad49
48
270
4
Agent007
46
268
5
mahdishadi46
48
266
6
leoten
48
265
7
lale-messi
44
253
8
call_of_catalan
48
252
9
hesnab
38
247
10
Barcelona_Winner
47
245
برترین نفرات از نظر تعداد حضور
رتبه
کاربر
حضور
امتیاز
1
shbarca
48
273
2
mehrdad49
48
270
3
mahdishadi46
48
266
4
leoten
48
265
5
call_of_catalan
48
252
6
ARSUM
47
274
7
Barcelona_Winner
47
245
8
Agent007
46
268
9
lale-messi
44
253
10
Lucho.The.Great
43
243
برترین نفرات از نظر میانگین امتیاز در هر بازی
رتبه
کاربر (با حداقل 10 حضور)
حضور
میانگین
1
hesnab
38
6.5
2
alireza.gtav
38
6.39
3
beh.za.d
38
6.08
4
hasanzoro
38
6.05
5
mohammadhosien1997
38
5.97
6
hamed.momeni
38
5.97
7
mahdista
37
5.92
8
kakaja7ad
38
5.87
9
shahin.zed
38
5.87
10
javidbarcelona
30
5.87
برترین نفرات از نظر بیشترین امتیاز کسب شده در یک دور
رتبه
کاربر
دور
امتیاز
1
alireza.gtav
16
20
2
hostige123
35
20
3
mehrdad49
35
18
4
nima.v.8
35
17
5
alireza.gtav
13
16
6
p3dr8m
16
16
7
v.h.19
30
16
8
9293961
35
16
9
saber.khodayi
16
15
10
mad.mahdie
16
15
برندگان کلیه ادوار مسابقه
رتبه
کاربر
دور
امتیاز
1
mohammadhosien1997
1
10
2
yaser017
2
13
3
hesnab
3
11
4
hesnab
4
11
5
pourrrrrryaaa
5
10
6
pourrrrrryaaa
6
5
7
morigor
7
13
8
par.h.am
8
13
9
hamed.momeni
9
14
10
shahin.zed
10
14
11
ARSUM
11
13
12
mohammadhosien1997
12
12
13
alireza.gtav
13
16
14
ahmadmadahi
14
8
15
pourrrrrryaaa
15
10
16
alireza.gtav
16
20
17
mahdishadi46
18
15
18
Agent007
19
12
19
mahdishadi46
20
13
20
Arian111sh
21
10
21
kakaja7ad
22
10
22
aliabdoli
23
10
23
v.h.19
24
12
24
hasanzoro
25
10
25
bahador.abdi.13
26
10
26
morigor
27
12
27
hesnab
28
14
28
pourrrrrryaaa
29
10
29
v.h.19
30
16
30
abbass71
31
14
31
abbass71
32
10
32
shahin.zed
33
10
33
par.h.am
34
12
34
hostige123
35
20
35
rezajoker6
36
12
36
abbass71
37
10
37
nima.v.8
38
13
38
mohammadhosien1997
39
12
39
09339459885
40
10
40
fcbali1988
41
10
41
1274647681
42
7
42
zzirak
43
6
43
Heavenly.Girl
44
7
44
mahdiarian
45
12
45
shbarca
46
9
46
call_of_catalan
47
8
47
fcbali1988
48
5
48
Agent007
49
15
برترین نفرات از نظر تعداد برنده شدن در ادوار مسابقه
رتبه
کاربر
حضور
تعداد
1
pourrrrrryaaa
38
4
2
mohammadhosien1997
38
3
3
abbass71
38
3
4
hesnab
38
3
5
alireza.gtav
38
2
6
mahdishadi46
48
2
7
fcbali1988
39
2
8
shahin.zed
38
2
9
morigor
38
2
10
par.h.am
38
2
11
v.h.19
38
2
12
Agent007
46
2
13
09339459885
3
1
14
nima.v.8
38
1
15
Heavenly.Girl
33
1
16
shbarca
48
1
17
call_of_catalan
48
1
18
mahdiarian
41
1
19
rezajoker6
38
1
20
zzirak
5
1
21
1274647681
8
1
22
aliabdoli
38
1
23
ARSUM
47
1
24
hamed.momeni
38
1
25
yaser017
38
1
26
ahmadmadahi
38
1
27
Arian111sh
3
1
28
bahador.abdi.13
38
1
29
hasanzoro
38
1
30
kakaja7ad
38
1
31
hostige123
38
1
در صورتی که احساس می‌کنید اشتباهی در محاسبات رخ داده است، از طریق فرم تماس با ما به مدیران سایت اطلاع دهید!